Projektovanie vzduchotechniky
Ing. Peter Krúpa

Úvod

Po absolvovaní štúdia na Žilinskej univerzite, strojníckej fakulte na katedre tepelných a hydraulických strojov v študijnom smere TZB - Technika prostredia (vzduchotechnika, vykurovanie a klimatizácia) sa projektovaniu vzduchotechniky a klimatizácie venujem od roku 2003. Autorizovaným stavebným inžinierom v kategórii "Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb" s registračným číslom 5509*I4 som od roku 2010.

Ponúkam spoluprácu pri spracovávaní projektov všetkých stupňov pre projekčné a architektonické kancelárie.