Projektovanie vzduchotechniky
Ing. Peter Krúpa

Služby

 Vypracovanie projektovej dokumentácie:

  • pre územné konanie
  • pre stavebné povolenie
  • pre realizáciu stavby
  • rozpočet a výkaz výmer
  • dokumentácia skutočného vyhotovenia

 Ďalšie služby:

  • technické poradenstvo
  • vypracovanie štúdie
  • autorský dozor