Projektovanie vzduchotechniky
Ing. Peter Krúpa

Poistenie

Pre činnosť autorizovaného stavebného inžiniera som poistený v súlade so zákonom č. 138/1992 Z.z., pričom dohodnutá poistná suma je 100 000.- EUR. Poistenie je zrealizované v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (v rámci generálnej poistnej zmluvy Slovenskej komory stavebných inžinierov).