Projektovanie vzduchotechniky
Ing. Peter Krúpa

Referencie

 Vybrané projekty:

Priemysel:

 • Marius Pedersen, prevádzková budova Šulekovo,

 • Arriva Piešťany, Prestavba a prístavba objektu dennej údržby,

 • Čistiareň odpadových vôd, Pečeňady,

 • STK Bratislava - Vajnory,

 • Misuzu Častkovce, Klimatizácia výrobných priestorov, Technologické odsávanie,

 • Chirana T. Injecta, Vetranie skladu Vaďovce, Klimatizácia pracoviska výrobných brúsiacich liniek,

 • Nerezové materiály Nové Mesto nad Váhom, Skladová hala, Administratívna budova,

 • Eustream, Ivanka pri Nitre, klimatizácia technologických priestorov,

 • Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice V2, Klimatizácia laboratória v KP, Miestnosti AKU-batérií,

 • Atómová elektráreň Mochovce, Miestnosti AKU-batérií,

 • Marius Pedersen, skládka odpadov Mochovce - Prevádzková budova,

 • Požiarna zbrojnica Jaslovské Bohunice,

Bytové domy a polyfunkcia:

 • Bytový dom Horné Trhovište,

 • Bytový dom Galanta,

 • Polyfunkčná budova, Červeník,

 • Obecný úrad Považany,

 • Rekuperačné vetranie rodinných domov (desiatky projektov RD),

Školy:

 • MŠ a ZŠ Banka,

 • MŠ Neporadza,

 • MŠ Bratislava, Líščie údolie,

 • SZŠ Trnava, vetranie internátu,

 • SOŠ Pruské, vetranie internátu,

Zdravotnícke zariadenia:

 • Univerzitná nemocnica Martin, Klimatizácia dialyzačného oddelenia,

 • Zdravotnícke centrum Žilina, klimatizácia zdravotníckych laboratórii,

 • DSS Zavar, Vetranie spoločenskej mistnosti,

Kuchyne a reštaurácie:

 • Atómová elektráreň Mochovce, Klimatizácia bufetu,

 • SPŠ Dubnica nad Váhom, vetranie kuchyne,

 • KD Neporadza, Vetranie kuchyne,

 • PD Čachtice, vetranie kuchyne,

 • CSS DEMY Trenčín, vetranie kuchyne,

 • Kaviareň v parku Nové Mesto nad Váhom,

 • Reštaurácia Častkovce, vetranie objektu,

 • Bistro Plantáž Martin, vetranie kuchyne.